Trumfvisa kredittkort trippeltrumf bonus

Hvordan få betalt for å bruke penger?

I løpet av de siste 12 månedene fikk jeg over 3.000,- kroner gratis i trumf bonus, som jeg ikke ville fått hvis jeg handlet på vanlig måte. Dette bonustipset er lekende lett å få til! Det handler kun om å bruke riktig kredittkort (og å bruke det smart).

F.I.R.E! Financial Independence, Retire Early

La oss anta at du er tenåring nå. Du ønsker veldig gjerne å pensjonere deg i 30-40 åra senest, for det ser ikke noe kult ut å jobbe og slite til du nesten har nådd den statistiske levealderen her i landet. Det er fullt mulig og ikke så komplisert, men det krever at du er smart og modererer deg de neste 10-15 årene.