Russian Putin tries to pop a ukrainean ukraina baloon but pops himself

Hva skjer med økonomien i Russland nå?

Putin styrer nå med åpne øyne Russland mot en økonomisk krise som brått kan ende hans regime. Verden er i dag sjeldent samstemte over å ha VM i å sanksjonere Russland for denne uprovoserte krigen mot Ukraina. Russere flest tar ut kontanter for harde livet da de forventer at bankene snart kollapser. Putin er nå…